Projekty a blogy

Projekty a spolupráce

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok. Poľnohospodárska...

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne narušený...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie poznatkov...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo februári 2005...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles návštevnosti tohto...

Referencie

„Dnes sa nám tu život doslova kotí...“

Ladislav Židek, bioklimatický park v Rajeckej Doline

„Sucho bol náš problém. Bol, lebo vďaka opatreniam sa podarilo zachytiť množstvo dažďovej vody, ktorá bez úžitku dovtedy odtekala. Obnovila sa vegetácia v oblasti, vznikli nové pramene aj malé pramienky, ktoré existujú doteraz. Hlavný prameň nevyschol ani počas najväčšieho sucha a rastlinstvo stále utešene rastie.“

Starostka obce Tichý potok

„V našej obci sa pravidelne vylieval Lačnovský potok, ktorý keď neprší, je takmer prázdny. Vďaka jednoduchým vodozádržným prvkom sa znížilo stekanie vody z polí, ďalšie prírode blízke opatrenia – kamenné a drevené hrádzky, prútene koše zmierňujú povodňovú vlnu priamo v jarku. Jednoduché a efektívne opatrenia, u nás overené rokmi a stále fungujú.“

Starosta obce Krivany

Novinky a blogy

Water Holistic @ COP28 v Dubaji

Water Holistic @ COP28 v Dubaji

Panelisti budú na konferencii COP 28 diskutovať o zabudnutých skleníkových plynoch a biodiverzite. Bude tam aj zakladateľka organizácie Water Holistic.Ako môžeme posilniť postavenie miestnych pevných...

Obnova Slovenskej Krajiny & Vodných plôch

Obnova Slovenskej Krajiny & Vodných plôch

Hlavným cieľom programu bolo zvýšiť schopnosť krajiny zadržiavať vodu s cieľom predchádzať suchu a zmierniť povodne. Vychádzal zo základného poznatku, že zmeny v hydrologických pomeroch krajiny, najmä v...

Riešenia na vyrovnávanie záplav

Riešenia na vyrovnávanie záplav

Vieme, kde sa začínajú problémyOpatrenia na prevenciu povodní sa často zameriavajú na riešenie následkov a nie na riešenie príčin problému. Ak chceme chrániť ľudí a majetok pred povodňami, musíme zistiť, kde...

Voda pre Madagascar

Voda pre Madagascar

MÔŽEME ZASTAVIŤ VYHLADOVANIE BIBLICKÝCH ROZMEROV NA MADAGASKARE? Šéf Svetového potravinového programu David Beasley vystúpil 30. júna na humanitárnom stretnutí v talianskom Brindisi s varovaním, že Madagaskar...

Lesné požiare a suchá v Južnej Kórei

Lesné požiare a suchá v Južnej Kórei

Južná Kórea na pozvanie nadácie Korea Green FoundationTento blog bude napísaný ako správa o návšteve Južnej Kórey na pozvanie Kórejskej zelenej nadácie v dňoch 2.-9. apríla 2021 Authors of the report: Michal...

Lesné požiare v Grécku

Lesné požiare v Grécku

Lesné požiare v GréckuZakladatelia Waterholistic ako súčasť expertnej skupiny Slovenskej republikyPonúkli sme pomocKeď sme videli rozsiahle lesné požiare, ponúkli sme pomoc. Oslovili sme slovenskú vládu, aby...

Kontaktujte nás

V prípade akých koľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez formulár alebo mail info@waterholistic.com

11 + 10 =