Naše služby

Tvorba a obnova vodných zdrojov

Analýzou územia, jeho charakteru  a objemu zrážok pripravíme detailný plán, ako efektívne využiť dažďovú vodu, znížiť extrémne odtoky z krajiny, udržať ju pre zlepšenie prostredia a obnovenia vodných zdrojov a ich výdatnosti. 

Prevencia pred povodňami a suchom

Vypracujeme plán opatrení, ako znížiť riziko povodní, predchádzať škodám, zmierniť povodňovú vlnu, ale aj zachytiť a využiť zrážky na zvýšenie vlhkosti prostredia a eliminovanie suchých plôch z dlhodobého hľadiska.   

Ochladzovanie miest

Navrhneme opatrenia, ktoré znížia teplotu v obytných zónach, zlepšia modro-zelenú infraštruktúru mesta a zároveň znížia náklady na kanalizáciu či odvod dažďových vôd.   

Obnova poškodenej krajiny

Po rozbore stavu poškodenej krajiny identifikujeme príčiny, zadefinujeme škody a navrhneme akčný plán opatrení pre jej revitalizáciu. 

Podpora biodiverzity

Dôkladnou analýzou územia identifikujeme rušivé vplyvy a navrhneme plán opatrení pre znovuobnovenie kvality prostredia.

Zúrodňovanie polí a lesov

Na základe analýzy stavu pôdy, lesa a okolitej krajiny vytvoríme plán opatrení pre zlepšenie kvality pôdy, zvýšenie úrodnosti polí, zvýšenie výnosov z ťažby dreva. 

01 Analýza

Pred začiatkom realizácie spracujeme údaje o území, medzi ktoré patrí napríklad:

Typ územia podľa využitia, klimatické podmienky, prítomnosť vodných tokov, rozsah zrážok

V prípade potreby realizujeme aj detailnú obhliadku terénu.

02 Návrh opatrení

Pripravíme podrobný návrh obsahujúci detailnú dokumentáciu územia a odhad nákladov.

03 Kvantifikácia benefitov

Vyčíslime konkrétne efekty, ktoré opatrenia prinesú a za aký čas.

04 Dohľad nad realizáciou

Po výbere dodávateľa pre realizáciu pomáhame s implementáciou opatrení. Opatrenia prispôsobujeme podľa aktuálneho stavu územia. Poskytujeme dohľad nad realizáciou.

Doplnkové služby

agsdi-chat

Konzultačná činnosť 

Ponúkame konzultácie pred zahájením našich služieb, rovnako ako počas ich realizácie.

                                                      

agsdi-learn

Vzdelávanie o novej vodnej paradigme

Ponúkame vzdelávanie o novej vodnej paradigme pre školy, učiteľov, ekológov, občianske združenia.

agsdi-leaves

Predikcie úrodnosti pôdy a výnosov z dreva 

Na základe našich analýz pomáhame optimalizovať poľnohospodárske a lesnícke aktivity.

agsdi-people

Prednášky pre verejnosť, školy, firmy a mestské zastupiteľstvá

Organizujeme prednášky o využití dažďovej vody a riešeniach v oblasti potravinovej, environmentálnej a klimatickej bezpečnosti komunít.

agsdi-list

Návrhy bio – klimatických parkov a dažďových záhrad

Vytvárame návrhy bio-klimatických parkov a veľkých dažďových záhrad s cieľom zvýšiť retenčnú kapacitu pôdy.           

Prečo to robíme?

Záväzok k zdravému prostrediu


 Uvedomujeme si, aký dôležitý je život v čistom a zdravom prostredí.

Vízia lepšej budúcnosti


Veríme, že naše aktivity majú priamy vplyv na kvalitu života budúcich generácií.

Aktívna zodpovednosť


Chápeme, že zmena klímy a jej dôsledky sú skutočné a aktuálne.

Vášeň pre zelený životNaša motivácia je hlboko zakorenená v presvedčení, že harmonický vzťah s prírodou je kľúčom k trvalej udržateľnosti.

Neviete ktoré riešenie je pre vás to pravé?

Nechajte nám správu!