Obnova a tvorba vodných zdrojov

Popis služby

Na základe analýzy územia, jeho charakteru a objemu zrážok vám pripravíme detailný plán ako efektívne využiť dažďovú vodu, znížiť extrémne odtoky z krajiny, udržať ju pre zlepšenie prostredia a obnovenia vodných zdrojov a výdatnosti.

agsdi-drop

Získate

  • Podrobnú analýzu územia, jeho charakteru, objemu zrážok, odtoku a výparu 

  • Kvantifikácia a lokalizácia účelných vodozádržných opatrení podľa typu územia

  • Popis navrhovaných opatrení s prírodných materiálov a odhad nákladov 

  • V prípade potreby návrh legislatívnych opatrení (napr. Všeobecné záväzná nariadenia pre obce) a ich zapracovanie do územného plánu mesta/obce 

  • Kvantifikácia ekologických a klimatických benefitov

  • Odporúčaný zoznam realizátorov, konzultácie pri realizácii verejných obstarávaní, výberových konaní a dohliadanie na proces realizácie,     v spolupráci s vybranými dodávateľmi 

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme.

9 + 1 =