O nás

Naša misia

WaterHolistic bolo založené v roku 2020 Michalom Kravčíkom, jeho dcérou Danou Kravčíkovou a dvoma podnikateľmi z IT sektora.

Hlavným cieľom je využiť plný potenciál dažďovej vody a vodných plôch pre zlepšenie krajiny a prostredia.

Na základe potrieb zavádzame konkrétne opatrenia a zisťujeme ich benefity.

Ocenenia

 

01 Goldmanova cena – Najprestížnejšia cena v oblasti životného prostredia. Je udeľovaná za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos ľudskej spoločnosti 

02 Cena EKOTOP filmu

03 1. Cena Sasawaka Environmental Prize

04 Cena ministra životného prostredia Českej republiky

05 Inovatívny čin roka 2007

06 National Energy Globe Award Slovakia

07 Zlatý biatec

 

Kto sme?

Michal Kravčík

Michal Kravčík

Spoluzakladateľ

Hydrológ, environmentalista a držiteľ Goldmanovej ceny, ktorý vytvoril metodiku na výpočet a kvantifikáciu prínosov opatrení na zadržiavanie dažďovej vody. Pracoval na Ústave hydrológie a na Ústave krajinnej ekológie hydrauliky Slovenskej akadémie vied. Spoluzakladateľ firmy WaterHolistic, kde zabezpečuje integrovaný manažment krajiny a vody. Poskytuje tiež konzultácie a vzdelávacie služby o efektívnych stratégiách pre trvalo udržateľné povodia a obnovu krajiny.

Danka Kravčíková

Danka Kravčíková

Programová riaditeľka

Programová riaditeľka a expertka na mapovanie a krajinný prieskum. Jej kľúčovou témou je analýza odtoku dažďovej vody z územia a projektovanie dažďových záhrad. Znalosti o financovaní projektov a prognózovaní rozpočtu z nej robia kľúčového člena úspešnej realizácie projektov IVM.

Dušan Trávniček

Dušan Trávniček

IT špecialista

IT špecialista, ktorý má viac ako 10 rokov skúseností v oblasti programovania a projektového manažmentu.

Zuzana Mulkerin

Zuzana Mulkerin

Konzultant

Všestranná projektová manažérka so skúsenosťami v spolupráci so zvučnými menami ako Pricewaterhouse Coopers, Jacobs Suchard alebo Pepsi-Cola. Pôsobí súčasne na Slovensku aj v New Jersey. Svoje dlhoročné skúsenosti nám odovzdáva s cieľom dostať projekty na vyššiu úroveň.

Highlights

Videá o dažďovej vode, novej vodnej paradigme a projektoch
Filmy, ktoré sa inšpirovali novou vodnou paradigmou alebo zmieňujú spoluzakladateľa Water Holistic Michala Kravčíka

Partnerstvá a spolupracujúce organizácie

Naše metódy a know how sú využívané pri projektoch na 4 kontinentoch, spolupracujeme s organizáciami a partnermi v Austrálii, v Južnej Kórei, v USA, vo Veľkej Británii, Poľsku, Indii a mnoho ďalších.

Referencie

„Dnes sa nám tu život doslova kotí...“

Ladislav Židek, bioklimatický park v Rajeckej Doline

„Sucho bol náš problém. Bol, lebo vďaka opatreniam sa podarilo zachytiť množstvo dažďovej vody, ktorá bez úžitku dovtedy odtekala. Obnovila sa vegetácia v oblasti, vznikli nové pramene aj malé pramienky, ktoré existujú doteraz. Hlavný prameň nevyschol ani počas najväčšieho sucha a rastlinstvo stále utešene rastie.“

Starostka obce Tichý potok

„V našej obci sa pravidelne vylieval Lačnovský potok, ktorý keď neprší, je takmer prázdny. Vďaka jednoduchým vodozádržným prvkom sa znížilo stekanie vody z polí, ďalšie prírode blízke opatrenia – kamenné a drevené hrádzky, prútene koše zmierňujú povodňovú vlnu priamo v jarku. Jednoduché a efektívne opatrenia, u nás overené rokmi a stále fungujú.“

Starosta obce Krivany

Publikácie

Michal Kravčík a Danka Kravčíková sú spoluautormi mnohých vedeckých článkov a publikácií.

VEDECKÉ ČLÁNKY:

1. THE SUBSTANTIAL ROLE OF WATER IN THE CLIMATE SYSTEM OF THE EARTH” (to the UN Climate Change Conference in Copenhagen on 7 – 18 December 2009) by Jan Pokorny, Michal Kravcik, Juraj Kohutiar and Martin Kovac, https://www.nsfarming.com/Media/2009-Discussion_Paper_Copenhagen_04_08_09.pdf  

2. Water for an integrative climate paradigm, Juraj Kohutiar and Michal Kravcik Published Online:February 25, 2011pp 298-310 https://doi.org/10.1504/IJW.2010.038725  

3. Costs and benefits of landscape-based water retention measures as nature-based solutions to mitigating climate impacts in eastern Germany, Czech Republic, and Slovakia. Land Degradation & Development, Sušnik, J., Masia, S., Kravčík, M., Pokorný, J., & Hesslerová, P. (2022). 1–14. https://doi.org/10.1002/ldr.4373 

4. Kravčík, M., Gabriš, P., & Kravčíková, D. (2021). Projects implemented and lessons learnt from the new water paradigm. In W. Leal Filho, J. M. Leutz, & D. Ayal (Eds.), Handbook of climate change management Springer, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-57281-5_132  

5. RELATIONSHIP BETWEEN BIODIVERSITY AND GLOBAL WARMING –  Michal Kravcik, Jaroslav Tesliar, Jan Hronsky, Robert Zvara, Montreal 2001, Secretariat of the Convention on Biological Diversity  https://www.researchgate.net/profile/Mohammed-Hossain-2/publication/276605051_Exotic_Plants_and_their_Usage_by_Local_Communities_in_the_Sitakunda_Botanical_Garden_and_Eco-Park_Chittagong_Bangladesh/links/57daa4c008ae4e6f18437497/Exotic-Plants-and-their-Usage-by-Local-Communities-in-the-Sitakunda-Botanical-Garden-and-Eco-Park-Chittagong-Bangladesh.pdf#page=45

PUBLIKÁCIE:

1. Between floods and droughts – a manual for integrated flood-prevention [in Slovak] ; Michal Kravčík, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, et al.; Poprad: 2008. ISBN: 978-80-970051-8-4; Pages: 101. Info: http://www.ludiaavoda.sk/?page_id=16

2.  Water for the recovery of the climate – a new water paradigm; [in Slovak, English, Korean, Polish, Persian, Italian, Arabic and France in press] Michal Kravčík, Jan Pokorný, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Eugen Tóth; Košice: 2007 (Slovak edition) and 2008 (English Edition: ISBN: 978-80-89089-71-0); Available for download also from: http://www.vodnaparadigma.sk/indexsk.php?web=./home/homesk.html 

3. Water for the third milleniumdon’t hurt water so that it does not hurt you [in Slovak]; Michal Kravčík et al.; Košice: 2000; ISBN: 80-968031-3-1; pages: 160.  

4. Green without Blue is only Yellow, [in Slovak] ; Michal Kravčík, Peter Pačaj, Košice, 2006, Pages 47, ISBN 80969546-2-8  

5. Water without borders – Water for the climatic stabilisation of the regions [in Slovak and Ukrajinian]; Michal Kravčík, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Pavol Varga, Michal Pjecha, Ján Hronský, Peter Straka, Monika Oravcová, Dana Kravčíková, Košice: 2010. ISBN: 978-80-89089-96-3, Pages: 231.  

6. After us the Desert and Deluge? [in Slovak, English, Korean]: Michal Kravčík, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Pavol Šuty, Miroslav Hríb, Dana Kravčíková, Košice 2012, IBSN: 978-80-970278-3-2, Pages 231 

7. Water for climate recovery in the Ondavka river basin [in Slovak]: Danka Kravčíková, Pavol Varga, Ján Hronský, Michal Gazovič, Michal Kravčík, Jaroslava Pajtinková, Miroslav Hríb, Pavol Šuty, Košice 2013, ISBN 978-80-970735-2-7,  Pages 142 

8. Restoring Water to Preserve Our Climate [in Slovak, English, France]: René DurandTristan False, Philip Franses, Daniel Hofnung,  Michal Kravčík,  Danka  Kravčíkova,  Jarka PajtinkováMinni Jain,  Jean-Claude Oliva,  Anne Phillips,  Rafaela ScheifferEmmanuelle Trouslard, Košice 2019, Pages 54 

9. Využívanie environmentálneho monitoringu v strategickom plánovaní miest a obcí [in Slovak], Cziroková, N., Kravčíková D., Kravčík, M., Paal, Zaujec, V., Bratislava, 2021, ISBN 9788057028826, Pages 95 

10. Manual: „Let’s renew our forest / farmland / land [in Slovak]: Danka Kravčíková, Michal Kravčík, Martin Maršalko, Peter Bujňák, Lucia Macíková Košice 2019, ISBN 978-80-973572-0-7, Pages 54 

11. Return of lost water [in Slovak]: Danka Kravčíková, Michal Gazovič, Michal Kravčík, Miroslav Hríb, Pavol Šuty, Mariana Dachová, Prešov 2020, ISBN 978-80-973572-0-7, Pages 173 

Naučte sa využívať dážď a ušetrite! Stiahnite si zdarma náš e-book!

Zistíte, aké opatrenia môžu vylepšiť váš rozpočet, prostredie okolo vás ale aj pozitívne ovplyvnia globálnu klímu. Nájdete tu aj konkrétny návod na zriadenie malej dažďovej záhrady.