Podpora biodiverzity

Popis služby

Rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov výrazne ovplyvňuje dostupnosť vody, vodných zdrojov a negatívne nevhodné zásahy ľudskej činnosti. Dôkladnou analýzou územia identifikujeme rušivé vplyvy, navrhneme plán opatrení pre znovuobnovenie kvality prostredia. Umožníme tak návrat pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov, zvýšime retenčnú schopnosť pôdy a obnovíme cyklus života krajiny.  

agsdi-bird

Získate

  • Analýzu stavu cieľového územia s ohľadom na biodiverzitu 

  • Detailný návrh opatrení pre zlepšenie kvality krajiny 
  • Detailný popis navrhovaných opatrení a odhad nákladov 

  • Predikciu doby obnovy krajiny a odporúčania pre starostlivosť 
  • Odporúčenie realizátorov a poskytovanie konzultácií pri realizácii, obstarávaní, komunikácii 

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme.