Zúrodňovanie pôdy

Popis služby

Na základe analýzy stavu pôdy, lesa a okolitej krajiny pripravíme plán opatrení pre zvýšenie kvality pôdy, zvýšenie úrodnosti polí, zvýšenie výnosov z ťažby dreva. Vieme pomôcť aj pri permanentnom zlepšovaní zelene v mestách, zvyšovaniu výnosov vo viniciach a rôznych formách poľnohospodárskej výroby.   

agsdi-leaves

Získate

  • Analýzu stavu krajiny, pôdy, lesov a ich vodného potenciálu 

  • Detailný návrh krátkodobých aj dlhodobých opatrení s  podrobným popisom
  • Predikciu účinnosti opatrení z dlhodobého hľadiska, vrátane ekonomickej návratnosti a kvantifikácia ekonomických, ekologických a klimatických benefitov 

  • Zoznam odporúčaných realizátorov ale aj konzultácie pri realizácii 

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme.

13 + 3 =