Prevencia pred povodňami a suchom

Popis služby

Analýza súčasného stavu územia a škôd zapríčinených extrémnym počasím (sucho, lokálne povodne zo zrážok, povodne z malých potokov a riek… ) nám pomôže pri identifikácii  problematických oblastí  tj. plôch  prispievajúcich k povodňovým rizikám a lokálnym suchám. Na základe týchto podkladov vypracujeme plán opatrení ako znížiť riziko povodní, predchádzať škodám, zmierniť povodňovú vlnu, ale aj zachytiť a využiť zrážky na zvýšenie vlhkosti prostredia a eliminovať suché plochy z dlhodobého hľadiska.  

agsdi-sun-2

Získate

  • Analýzu územia, jeho charakteru, vodného potenciálu, suchých oblastí a výpočet odtoku dažďovej vody  

  • Plán manažmentu dažďových vôd podľa charakteru územia (lesy, orná pôda, cesty, zástavba.. )

  • Návrh opatrení s popisom 

  • Predikciu účinnosti opatrení z dlhodobého hľadiska, vrátane ekonomickej návratnosti a kvantifikácia ekonomických, ekologických a klimatických benefitov 

  • V prípade potreby aj návrh legislatívnych opatrení (VZN), odporúčaný zoznam realizátorov opatrení a konzultácie pri obstarávaní  ako aj dohľad nad realizáciou

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme.

1 + 2 =