Ochladzovanie miest

Popis služby

Efektívne hospodárenie s dažďovou vodou dokáže eliminovať tzv. tepelné ostrovy v urbánnych zónach a tým ochladiť mestské prostredie. Navrhneme vám opatrenia, ktoré znížia teplotu v obytných zónach, zlepšia modro-zelenú infraštruktúru mesta a zároveň znížia náklady na kanalizáciu či odvod dažďových vôd.  

agsdi-thermometer

Získate

  • Analýza urbánneho územia, tepelných a klimatických podmienok, dopady a rozsah zástavby, a vodný potenciál oblasti 
  • Návrh odporúčaných opatrení s kvantifikáciou zníženia teploty a ďalších klimatických benefitov (napr. eliminácia uhlíkovej stopy tj. zvýšenie absorpcie CO2 daného územia) 
 
  • Popis navrhovaných opatrení (napr. návrh dažďovej záhrady pre miestnu školu, vodozádržné opatrenia pre využitie dažďovej vody na zlepšenie kvality fauny a flóry, odtok a využitie dažďovej vody pri cestných komunikáciách… ) 

  • Konzultácie pri realizácii 

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme.

7 + 10 =