Vodný les

Riešený problém

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne narušený a škodami poznačený.  

Cieľ projektu

Spoločne sme uvažovali nad riešením ako pomôcť a škody efektívne odstrániť. Tu sa zrodila myšlienka využitia dažďovej vody na obnovu nového lesa. Po odvoze drevnej hmoty by bolo zo zbytku odpadového dreva možné vybudovať vodozádržné opatrenia, takzvané vodoholdingy. Príroda by po ich odstránení bola ponechaná na samostatný vývoj a jej obnovu. 

Riešenie

Vodoholdingy pomáhajú zadržať spomínanú dažďovú vodu, a tým vytvárať vhodné vlhkostné pomery pre optimálny rast novej vegetácie. Všetka dažďová voda ostáva v poškodenej krajine. Myšlienka teda bola jednoduchá:  Zadržíme dažďovú vodu v ekosystéme, a tým posilníme proces obnovy. Inovatívne riešenie dostalo názov Vodný les a na projekte sa mohlo začať pracovať. 

Realizácia

Realizácia projektu prebiehala v letnom období. Podieľalo sa na nej až 140 dobrovoľníkov, z 26 krajín sveta. 

Vodoholdingov

Sadeníc

Hektárov

Výsledky

Projekt Vodný les významne pomohol víchricou zničenému lesu. Vysadeným stromčekom sa darí a miestna vegetácia je vďaka obnove vysoko diverzifikovaná. Zo sledovania procesov obnovy vyplýva, že aktuálne ide o najvitálnejšiu obnovujúcu časť Tatranskej prírody.

Les pred revitalizáciou

Les po revitalizácii

 

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme