Al Baydha

Riešený problém

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a ekologickej funkcie. 

Riešenie

Výstavba opatrení na zadržanie dažďovej vody, ktoré budú pasívne zbierať odtok z prívalových povodní a doplnia vodonosné vrstvy na neúrodnej pôde dezertifikovanej oblasti. 

 Realizácia

Horskú púšť sme revitalizovali vďaka výstavbe opatrení na zadržiavanie dažďovej vody. Využitím aktuálne premárnených povodňových vôd a využitím existujúcich makrocyklov sme založili trvalé ekosystémové poľnohospodárstvo, ktoré zvyšuje celkové vodné zdroje a premieňa púšť na produktívnu ekológiu. 

Výsledky

Vytvorilo sa poľnohospodárstvo, ktoré zvyšuje únosnosť a produktivitu pôdy   

Zvyšenie biodiverzity

N

Zvyšenie organických hmôt v pôde 

N

Zvýšite vlhkosť vzduchu na svojom pozemku

N

Zvyšenie jednotiek vodných zdrojov 

N

Obnovuje ekologickú funkciu a sekvestruje uhlík

Pred a po revitalizácii

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme