Hričovská vodná cesta

Riešený problém

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles návštevnosti tohto zaujímavého miesta. Les stratil negatívnym vplyvom prostredia na svojej atraktivite i návštevnosti. 

Riešenie

Prišli sme preto s unikátnym riešením, v ktorom sme si dali za cieľ: 

Prevencia pred povodňami, suchom a ďalšími vplyvmi prírody

Kaskáda drevených vodozádržných opatrení, ktorých úlohou je dažďovú vodu zadržať, a tým zdvihnúť hladinu podzemných vôd v priľahlom lesnom ekosystéme. Vodná cesta tak slúži aj ako protipovodňová ochrana pred prívalovými dažďami. 

Spraviť miesto atraktívnym

V minulosti mala práve voda z týchto lesov, konkrétne z prameňa s názvom Šípová studnička, pomôcť mnohým ľuďom pri chorobách očí alebo kože. Istý mních, ktorý sa nazýval Tomáš Waterhouse sa práve pri tejto vode modlieval za zdravie chorých ľudí. Požadoval, aby mala liečivé účinky. Okrem toho aj sám liečil chorých ľudí bylinkami z tohto lesa. 

Realizácia

V lokalite sme vybudovali atraktívnu zónu, ktorá spĺňala účel prevencie i atrakcie. Súčasťou revitalizačného projektu je prameň Šipková studnička a pietne mesto mnícha Tomáša Waterhousa. 

Miestna komunita tu neskôr vybudovala altánok, kde sa robia časté pikniky aj stretnutia miestnych ľudí. 

Výsledky

Projekt zaujal pozornosť aj mníchov Františkánov. Práve tí sa zúčastnili aj slávnostného otvorenia tohto projektu, čím zvýšili dôstojnosť pietneho miesta.  V prírodnom prostredí dnes vidieť vodné kaskády, mravčekovskú cestu či lesnú zver. Zo zanedbaného lesa sa stal atraktívny ekosystém a z nič nehovoriacich lesných ciest historický príbeh. 

Projekt je inšpiráciou, že aj vďaka dažďovej vode sa dá vybudovať atraktívne územie, ktoré napovie veľa i bez slov. 

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme