Lesné požiare v Grécku
11. decembra 2023
Michal Kravčík

Lesné požiare v Grécku

Zakladatelia Waterholistic ako súčasť expertnej skupiny Slovenskej republiky

Ponúkli sme pomoc

Keď sme videli rozsiahle lesné požiare, ponúkli sme pomoc. Oslovili sme slovenskú vládu, aby vytvorila expertnú skupinu, ktorá si bude vymieňať skúsenosti z masívnych požiarov, ktoré sme mali pred desiatkami rokov.

V monokultúrnych lesoch, aké horeli v okolí Atén, je potrebné pomôcť prírode, aby sa revitalizovala. Je nebezpečné nechať krajinu, aby sa revitalizovala sama. Silné dažde môžu spôsobiť masívne zosuvy pôdy a ešte viac ohroziť ľudí a majetok.

 

 

 

Môžu sa používať aj strojové zariadenia

Ak to terén, rozpočet a úroveň ochrany oblasti dovoľujú, možno použiť stroje. Spálené a odumreté stromy boli účinne vyrezané a položené na obrysové línie. Buldozér potom vyhĺbil zeminu a touto zeminou utesnil priestory. Takto sme postupovali efektívne a veľmi rýchlo. Na stabilizáciu brehov hlbokých eróznych jám a návrh plánu kaskád na zadržiavanie vody na svahu sa použili špeciálne lesnícke inžinierske techniky.

Buldozér pracuje na opatreniach na zadržiavanie vody na kontúrach

Naše poslanie & prístup

Navrhli sme plán pre spálenú oblasť v regióne Attica. Ako prototypovú oblasť sme vybrali plochu 23+ ha. Najskôr bolo potrebné túto oblasť preskúmať a analyzovať, koľko vody sa tu dá zadržať. Na ploche 1 ha sme si ukázali rôzne techniky zo skúseností na Slovensku. Opatrenia na zadržanie vody v objeme viac ako 300 m3 vykonalo 5 ľudí za 2,5 dňa.

Prezentáciu, na ktorej sa Michal Kravčík podelil o skúsenosti zo Slovenska, pomohla zorganizovať naša veľvyslankyňa SR v Grécku Iveta Hricová.

Priebežné výsledky

Počas návštevy štátneho tajomníka Martina Kováča v Grécku oblasť navštívila slovenská delegácia. Vidíme, že merania fungujú a prívalové dažde sa v našich meraniach zadržiavajú a nechávajú vodu pomaly vsakovať.