Water Holistic @ COP28 v Dubaji
11. decembra 2023
Michal Kravčík

Panelisti budú na konferencii COP 28 diskutovať o zabudnutých skleníkových plynoch a biodiverzite. Bude tam aj zakladateľka organizácie Water Holistic.

Ako môžeme posilniť postavenie miestnych pevných partnerov, aby podnikli kroky na ochranu prírody a proti kríze klímy a biodiverzity? Na konferencii COP 28 spolupracujeme s IUCN (Medzinárodnou úniou na ochranu prírody a prírodných zdrojov) a Úniou na ochranu prírody a biodiverzity (NABU), aby sme sa podelili o naše posolstvo o najvyššom obnoviteľnom zdroji: malých vodných cykloch.
COP28 invitation to our panel

Dažďová voda je dar. Uchovávajte dažďovú vodu na zemi, kam dopadá. Spomaľte ju, nechajte ju vsakovať, infiltrovať do zeme, napĺňať naše vodonosné vrstvy a umožniť pôdnej hube, aby prinášala úžitok a vyživovala rastliny. Zavlažujte pôdu, regenerujte rastlinstvo a ozdravujte klímu. Naplňte vodonosné vrstvy a nakŕmte svet! Prístup prepojenia vody, energie, potravín a ekosystému (WEFE) poskytuje mnoho odpovedí na klimatickú krízu. Keď obnovíme malé vodné cykly a recykláciu vlhkosti, umožníme našim vodným plochám a rastlinám, aby si plnili svoju úlohu.

Potrebujeme zadržiavať dažďovú vodu v krajine. Existujúca moderná infraštruktúra navrhuje našu krajinu na odvádzanie vody a pohodlie. Holá pôda a degradácia pôdy výrazne zvyšujú efekt tepelnej kupoly a sucha. Okrem toho nadmerné odvodňovanie mestskej infraštruktúry zvyšuje riziko povodní. Naopak, riešenia založené na prírode podporujú biodiverzitu a život!

 

Water Holistic @ COP28
Aká je teda dobrá správa?
 

Projekty modrej a zelenej infraštruktúry a podpora zadržiavania dažďovej vody:

Ukladanie modrého uhlíka: Zachytávanie uhlíka v pôde je prírodou vyvinutá metóda na odstraňovanie oxidu uhličitého zo vzduchu a jeho ukladanie.

Návratnosť investície: Naše riešenia na prírodnej báze majú vysoký pomer prínosov a nákladov. Náš projekt Modrá alternatíva z roku 1998 dokázal, že prírodné riešenia môžu byť 20-krát lacnejšie a nákladovo efektívnejšie. Vážime si Goldmanovu cenu, ktorú sme za tieto riešenia dostali.

Biodiverzita: Je zrejmé, že riešenia založené na prírode sú pre prírodu prospešné. Dažďová voda je kľúčom k fotosyntéze. Záchytné zariadenia na dažďovú vodu oživujú biológiu pôdy a krajiny, čím podporujú rast rastlín a vegetácie. A kde je voda, tam je aj život (tzv. biodiverzita).

Splnenie teplotnej referenčnej hodnoty 1.5º C. Príroda môže znížiť regionálnu teplotu. Rastliny sú zásobárňami vody. Rastliny prirodzene ochladzujú Zem evapotranspiráciou. Malé vodné cykly, obnovená pôdna huba, mokrade a rastliny ochladzujú Zem. Naše modelovanie ukazuje, že zavlažovanie kontinentov namiesto tradičných riešení odvodňovania môže ochladiť povrch zeme o 0,5 – 1,3 ºC v závislosti od využitia pôdy a jej pokrývky.

Nová vodná paradigma je potrebná zmena paradigmy Nová vodná. Ak sa chcete dozvedieť viac, pripojte sa k našej diskusii s ďalšími zainteresovanými stranami, poľnohospodármi a odborníkmi na pôdu. Miestne opatrenia môžu mať globálny vplyv! Na ozdravenie našej klímy potrebujeme všetky ruky na palube! Uvidíme sa v piatok,1. decembra @10:45 hod. štandardného času v Mexickom zálive: https://iucn.org/cop28live

 

Autor: The Water Holistic team