Projekty a blogy

Projekty a spolupráce

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského povrchu....

Zachytávanie dažďovej vody v obci Torysa

Zachytávanie dažďovej vody v obci Torysa

V minulosti bola poľnohospodárska krajina na Slovensku rozdrobená a diverzifikovaná. Zmeny spôsobené kolektivizáciou a odstraňovaním tradičných prvkov, ako sú medze a remízky, viedli k narušeniu prirodzeného...

Tichý potok

Tichý potok

Začiatkom 90-tych rokov sa plánovalo vybudovanie vodnej priehrady nad rusínskou obcou Tichý Potok v povodí rieky Torysa. Priehrada mala slúžiť na zásobovanie obyvateľstva Košíc a Prešova pitnou vodou. V rámci...

Obnova biodiverzity v Rajci

Obnova biodiverzity v Rajci

Na Slovensku sa v druhej polovici minulého storočia výrazne zmenila štruktúra poľnohospodárskej krajiny. Naštartovala sa priemyselná poľnohospodárska výroba, ktorá v období niekoľkých desiatok rokov vysušila...

Hrádze v Jarovniciach

Hrádze v Jarovniciach

Jarovnice, obec na Východnom Slovensku, trpela katastrofálnymi povodňami. V roku 1998 si vyžiadali životy 49 detí. Následne štát investoval viac ako 4 mil. € do regulácie riečky s cieľom minimalizovať budúce...

Tatranská botanická záhrada

Tatranská botanická záhrada

Botanická záhrada Tatranskej vysokohorskej flóry v Tatranskej Lomnici trpela umelo vysadenou vysokohorskou tatranskou kvetenou, ktorá sa v dôsledku vyšších teplôt nemohla dostatočne rozvinúť. Táto skutočnosť...

Referencie

„Dnes sa nám tu život doslova kotí...“

Ladislav Židek, bioklimatický park v Rajeckej Doline

„Sucho bol náš problém. Bol, lebo vďaka opatreniam sa podarilo zachytiť množstvo dažďovej vody, ktorá bez úžitku dovtedy odtekala. Obnovila sa vegetácia v oblasti, vznikli nové pramene aj malé pramienky, ktoré existujú doteraz. Hlavný prameň nevyschol ani počas najväčšieho sucha a rastlinstvo stále utešene rastie.“

Starostka obce Tichý potok

„V našej obci sa pravidelne vylieval Lačnovský potok, ktorý keď neprší, je takmer prázdny. Vďaka jednoduchým vodozádržným prvkom sa znížilo stekanie vody z polí, ďalšie prírode blízke opatrenia – kamenné a drevené hrádzky, prútene koše zmierňujú povodňovú vlnu priamo v jarku. Jednoduché a efektívne opatrenia, u nás overené rokmi a stále fungujú.“

Starosta obce Krivany

Novinky a blogy

Čad

Čad

Ako môže Čad riešiť svoju budúcnosť a byť príkladom pre Africké štáty? Jednou z najväčších výziev, ktorým čelí moderná civilizácia, je zabezpečenie obnovy prírodných zdrojov, ktoré by poskytli dostatok...

Tanzánia

Tanzánia

Potenciálne výzvy pre obnovu klímy v Tanzánii v dôsledku zmeny hospodárenia s dažďovou vodou Jednou z najväčších výziev, ktorým čelí moderná civilizácia, je zabezpečenie obnovy prírodných zdrojov, ktoré by...

Plán obnovy pre Košický kraj

Plán obnovy pre Košický kraj

Program obnovy krajiny Košického kraja je zameraný na obnovu krajiny a revitalizáciu vodných zdrojov a povodí, čo vedie k hospodárskej obnove. Plán obnovy zaručí do desiatich rokov vodnú, potravinovú,...

Kontaktujte nás

V prípade akých koľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez formulár alebo mail info@waterholistic.com

14 + 15 =