Obnova biodiverzity v Rajci

Riešený problém

Na Slovensku sa v druhej polovici minulého storočia výrazne zmenila štruktúra poľnohospodárskej krajiny. Naštartovala sa priemyselná poľnohospodárska výroba, ktorá v období niekoľkých desiatok rokov vysušila poľnohospodársku pôdu na toľko, že bez systémovej zmeny sa pôda nedokáže regenerovať a prinavrátiť úrodnosť. 

Cieľ projektu

Prinavrátiť život poškodenej pôde – naštartovať regeneráciu poľnohospodárskej pôdy v parku Drienová v Rajeckej doline v Žilinskom kraji, kde je plocha takejto poškodenej pôdy 26 hektárov. Ponechať vo vysušenej poľnohospodárskej pôde vodu, ktorá do územia vo forme zažok padá.  

Základná myšlienka je, že ponechaním viac vody na farme sa zvýši nie len fotosyntéza pre produkciu biomasy, ale aj zníženie teplotných extrémov, hlavne v letnom období zvýšeným výparom vody cez vegetáciu. 

Riešenie

Iniciatíva založenia Bioklimatického parku, ako aj jeho rozvoj je založený na myšlienke Ladislava Žideka, ktorý burcuje miestnu komunitu a zháňa prostriedky z domácich aj medzinárodných zdrojov. Získané skúsenosti budú veľmi dobrým a atraktívnym príkladom inovatívnej komplexnej obnovy poškodených ekosystémov, ľudského umu a návratom novej generácie mladých ľudí ku koreňom zodpovednosti za pôdu, vodu a biodiverzitu.

Realizácia

Aby sme mohli zachytávať dažďovú vodu, museli sme najskôr vybudovať hrádzky, vodné jamy a jazierka, ktoré sú základom pre produkciu biomasy a zároveň dostatok vody pre stádo chovaných zvierat.  

Základným princípom je recyklácia nie len vody, ale aj živín s obohacovaním biologických a chemických procesov v pôde, podpora biodiverzity vegetácie a vylepšovanie mikroklímy priamo na farme.  

Výsledky

N

Farmu navštevujú veľmi často celé kolektívy detí zo škôl, kde je im poskytovaná environmentálna výchova, možnosť pozorovať správanie zvierat

N

Z roka na rok rastie produkcia biomasy – obnova úrodnosti pôdy 

N

Väčšie množstvo krmiva pre hospodárske zvieratá 

N

Pestrosť a rozmanitosť

N

Nárast počtu zvierat – rozvoj farmárčenia, včelárstva a chovu rýb 

N

300 pôvodných druhov ovocných stromov

N

Prevencia pred povodňami, suchom i zmenou klímy   

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme