Obnova biodiverzity v Rajci

Riešený problém

Na Slovensku sa v druhej polovici minulého storočia výrazne zmenila štruktúra poľnohospodárskej krajiny. Naštartovala sa priemyselná poľnohospodárska výroba, ktorá v období niekoľkých desiatok rokov vysušila poľnohospodársku pôdu na toľko, že bez systémovej zmeny sa pôda nedokáže regenerovať a prinavrátiť úrodnosť. 

Cieľ projektu

Prinavrátiť život poškodenej pôde – naštartovať regeneráciu poľnohospodárskej pôdy v parku Drienová v Rajeckej doline v Žilinskom kraji, kde je plocha takejto poškodenej pôdy 26 hektárov. Ponechať vo vysušenej poľnohospodárskej pôde vodu, ktorá do územia vo forme zažok padá.  

Základná myšlienka je, že ponechaním viac vody na farme sa zvýši nie len fotosyntéza pre produkciu biomasy, ale aj zníženie teplotných extrémov, hlavne v letnom období zvýšeným výparom vody cez vegetáciu. 

Riešenie

Iniciatíva založenia Bioklimatického parku, ako aj jeho rozvoj je založený na myšlienke Ladislava Žideka, ktorý burcuje miestnu komunitu a zháňa prostriedky z domácich aj medzinárodných zdrojov. Získané skúsenosti budú veľmi dobrým a atraktívnym príkladom inovatívnej komplexnej obnovy poškodených ekosystémov, ľudského umu a návratom novej generácie mladých ľudí ku koreňom zodpovednosti za pôdu, vodu a biodiverzitu.

Realizácia

Aby sme mohli zachytávať dažďovú vodu, museli sme najskôr vybudovať hrádzky, vodné jamy a jazierka, ktoré sú základom pre produkciu biomasy a zároveň dostatok vody pre stádo chovaných zvierat.  

Základným princípom je recyklácia nie len vody, ale aj živín s obohacovaním biologických a chemických procesov v pôde, podpora biodiverzity vegetácie a vylepšovanie mikroklímy priamo na farme.  

Výsledky

N

Farmu navštevujú veľmi často celé kolektívy detí zo škôl, kde je im poskytovaná environmentálna výchova, možnosť pozorovať správanie zvierat

N

Z roka na rok rastie produkcia biomasy – obnova úrodnosti pôdy 

N

Väčšie množstvo krmiva pre hospodárske zvieratá 

N

Pestrosť a rozmanitosť

N

Nárast počtu zvierat – rozvoj farmárčenia, včelárstva a chovu rýb 

N

300 pôvodných druhov ovocných stromov

N

Prevencia pred povodňami, suchom i zmenou klímy   

Ďalšie realizované projekty

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského...

Tichý potok

Tichý potok

Začiatkom 90-tych rokov sa plánovalo vybudovanie vodnej priehrady nad rusínskou obcou Tichý Potok v povodí rieky Torysa. Priehrada mala slúžiť na zásobovanie obyvateľstva Košíc a Prešova pitnou...

Hrádze v Jarovniciach

Hrádze v Jarovniciach

Jarovnice, obec na Východnom Slovensku, trpela katastrofálnymi povodňami. V roku 1998 si vyžiadali životy 49 detí. Následne štát investoval viac ako 4 mil. € do regulácie riečky s cieľom...

Tatranská botanická záhrada

Tatranská botanická záhrada

Botanická záhrada Tatranskej vysokohorskej flóry v Tatranskej Lomnici trpela umelo vysadenou vysokohorskou tatranskou kvetenou, ktorá sa v dôsledku vyšších teplôt nemohla dostatočne rozvinúť. Táto...

Protipovodňový systém v Hlohovci

Protipovodňový systém v Hlohovci

V meste Hlohovec dochádzalo k pravidelným záplavám vplyvom nevhodného spôsobu orby poľnohospodárskej pôdy.   Mesto požiadalo o spracovanie projektu, ktorého cieľom bolo zníženie erózie priamo na...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme