Tatranská botanická záhrada

Riešený problém

Botanická záhrada Tatranskej vysokohorskej flóry v Tatranskej Lomnici trpela umelo vysadenou vysokohorskou tatranskou kvetenou, ktorá sa v dôsledku vyšších teplôt nemohla dostatočne rozvinúť. Táto skutočnosť znížila jej atraktivitu pre turistov a návštevnosť bola pomerne nízka. 

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zlepšiť vodný režim a mikroklímu v Botanickej záhrade. Projekt sa zameriaval na dovádzanie vody do záhrady, vytváranie vodných plôch a revitalizáciu starých plôch s cieľom vylepšiť mikroklímu a teplotný režim, a tým zvýšiť atraktivitu miesta pre návštevníkov. 

Realizácia

Projekt vyústil do vybudovania dvoch vodných plôch – Skalnaté pliesko a Zelené pliesko, ako aj vytvorenie vodopádu na vytváranie zvukových efektov. Boli vytvorené taktiež potôčiky a vodný prívod z Vodného lesa. Spolu s tým boli vytvorené oddychové zóny pre návštevníkov, ktoré umožňujú dlhšie stráviť čas a spoznávať tatranskú flóru. 

Výsledky

N

Zatraktívnenie prostredia pre návštevníkov 

N

Stúpnutie návštevnosti o 148% 

N

Vytvorenie vhodnejšej mikroklímy 

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme