Voda pre Madagascar

MÔŽEME ZASTAVIŤ VYHLADOVANIE BIBLICKÝCH ROZMEROV NA MADAGASKARE? Šéf Svetového potravinového programu David Beasley vystúpil 30. júna na humanitárnom stretnutí v talianskom Brindisi s varovaním, že Madagaskar čelí „bezprecedentnému hladu biblických...