Riešenia na vyrovnávanie záplav
11. decembra 2023
Michal Kravčík

Vieme, kde sa začínajú problémy

Opatrenia na prevenciu povodní sa často zameriavajú na riešenie následkov a nie na riešenie príčin problému. Ak chceme chrániť ľudí a majetok pred povodňami, musíme zistiť, kde sa začína hlavná príčina povodní. Ľudia majú tendenciu riešiť problémy tam, kde vidíme, že spôsobujú škody. My máme iný prístup. Rozhliadame sa okolo seba a zisťujeme, kde sa začína povodeň. Vypočítame, ako môžu opatrenia na zadržiavanie vody v širšom území vyrovnať povodňovú vlnu alebo ju úplne eliminovať.

oddelený problém vyzerá nevinne

Ponúkli sme pomoc

Keď sme videli rozsiahle lesné požiare, ponúkli sme pomoc. Oslovili sme slovenskú vládu, aby vytvorila expertnú skupinu, ktorá si bude vymieňať skúsenosti z masívnych požiarov, ktoré sme mali pred desiatkami rokov.

In monoculture forests like these which burned around Athens it is necessary to help nature to revitalise. It is dangerous to let the land revitalise on its own. Heavy rainfalls can cause massive landslides and jeopardise people and properties even more. 

 

 

 

 

Naše poslanie & prístup

Navrhli sme plán pre spálenú oblasť v regióne Attica. Ako prototypovú oblasť sme vybrali plochu 23+ ha. Najskôr bolo potrebné túto oblasť preskúmať a analyzovať, koľko vody sa tu dá zadržať. Na ploche 1 ha sme si ukázali rôzne techniky zo skúseností na Slovensku. Opatrenia na zadržanie vody v objeme viac ako 300 m3 vykonalo 5 ľudí za 2,5 dňa.

Prezentáciu, na ktorej sa Michal Kravčík podelil o skúsenosti zo Slovenska, pomohla zorganizovať naša veľvyslankyňa SR v Grécku Iveta Hricová.

Priebežné výsledky

Počas návštevy štátneho tajomníka Martina Kováča v Grécku oblasť navštívila slovenská delegácia. Vidíme, že merania fungujú a prívalové dažde sa v našich meraniach zadržiavajú a nechávajú vodu pomaly vsakovať.