Ani kvapka dažďovej vody nazmar

Hospodárte s dažďovou vodou efektívne, chráňte sa pred extrémnym počasím a ušetrite.

S našimi riešeniami to zvládnete jednoducho, účelne a v súlade s prírodou.

 

Obnova a tvorba vodných zdrojov

Pripravíme vám detailný plán využitia dažďovej vody, zníženia extrémnych odtokov, navrhneme opatrenia pre udržanie vody v krajine, tak aby sa obnovili vodné zdroje, ich výdatnosť a kvalita

Prevencia pred povodňami a suchom

Vypracujeme vám sadu opatrení pre zníženie rizika povodní, zmiernenie povodňovej vlny a škôd, alebo riešenia ako využiť zrážky na zvýšenie vlhkosti a eliminovať suché plochy z dlhodobého hľadiska

Ochladzovanie miest

Navrhneme vám strategické riešenia pre využitie dažďovej vody, ktoré znížia teplotu v urbanizovaných zónach, zlepšia modro-zelenú infraštruktúru a  znížia náklady na klimatizáciu územia

Obnova poškodenej krajiny

Zistíme príčiny a rozsah poškodenia a navrhneme akčný plán opatrení pre revitalizáciu krajiny. Revitalizovať vieme územia v mestách a veľkých aglomeráciách, poľnohospodárskej krajine, vinárskych oblastiach a lesoch

Podpora biodiverzity

Odporučíme vám riešenia, ktoré podporia rozmanitosť života a udržateľnosť ekosystémov.  Budú eliminovať negatívne vplyvy a umožnia návrat pôvodných druhov, zvýšia retenčnú schopnosť pôdy a obnovia cyklus života krajiny

Zúrodňovanie pôdy

Poradíme vám ako zlepšiť kvalitu pôdy, zvýšiť úrodnosť polí, viníc alebo výnosov z ťažby dreva. Okrem plánu opatrení dostanete aj vyčíslenie ich účinnosti, vrátane ekonomickej návratnosti.

Prečo si vybrať nás?

agsdi-check-circle

Naše riešenia naozaj fungujú

Vieme obnoviť poškodené územie, ovplyvniť lokálnu klímu a tým zlepšiť krajinu k lepšiemu.

agsdi-water-cycle

Holistický prístup

Uprednostňujeme prírodné riešenia. Problémy riešime komplexne s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť opatrení.

agsdi-world

Zastúpenie v  USA aj na Slovensku

30 ročné medzinárodné skúsenosti a projekty overené časom. 

Potrebujete riešiť povodne, sucho, poškodenú krajinu alebo je vám teplo?

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme.

1 + 14 =

Novinky a blogy

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie poznatkov praxi. Školy nedisponujú areálmi, kde by mohla byť praktická výuka...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo februári 2005 schválil Košický parlament strategický dokument pre ochranu vôd v...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles návštevnosti tohto zaujímavého miesta. Les stratil negatívnym vplyvom prostredia na...

Realizované projekty

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie poznatkov praxi. Školy nedisponujú areálmi, kde by mohla byť praktická výuka...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo februári 2005 schválil Košický parlament strategický dokument pre ochranu vôd v...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles návštevnosti tohto zaujímavého miesta. Les stratil negatívnym vplyvom prostredia na...

Referencie

„Dnes sa nám tu život doslova kotí...“

Ladislav Židek, bioklimatický park v Rajeckej Doline

„Sucho bol náš problém. Bol, lebo vďaka opatreniam sa podarilo zachytiť množstvo dažďovej vody, ktorá bez úžitku dovtedy odtekala. Obnovila sa vegetácia v oblasti, vznikli nové pramene aj malé pramienky, ktoré existujú doteraz. Hlavný prameň nevyschol ani počas najväčšieho sucha a rastlinstvo stále utešene rastie.“

Starostka obce Tichý potok

„V našej obci sa pravidelne vylieval Lačnovský potok, ktorý keď neprší, je takmer prázdny. Vďaka jednoduchým vodozádržným prvkom sa znížilo stekanie vody z polí, ďalšie prírode blízke opatrenia – kamenné a drevené hrádzky, prútene koše zmierňujú povodňovú vlnu priamo v jarku. Jednoduché a efektívne opatrenia, u nás overené rokmi a stále fungujú.“

Starosta obce Krivany

Máme príležitosť ovplyvniť našu budúcnosť a niečo pre to robíme

Navrhujeme opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody s cieľom doplniť zásoby pôdnej a podzemnej vody, vyživovať vegetáciu, udržiavať vyváženú klímu a oživiť malý hydrologický cyklus prostredníctvom výparu.

Miliónov kubických metrov globáleho búrkového odtoku, ktorý je odvedený do oceánov

Terawatthodín tepla, ktore môže vodná para poslať do chladnejších vrstiev atmosféry

Naučte sa využívať dážď a ušetrite! Stiahnite si zdarma náš e-book!

Zistíte, aké opatrenia môžu vylepšiť váš rozpočet, prostredie okolo vás ale aj pozitívne ovplyvnia globálnu klímu. Nájdete tu aj konkrétny návod na zriadenie malej dažďovej záhrady.