Water Holistic

 

dažďová voda je dar

 

Kvalitnejšie prostredie v mestách a obciach

Obciam pomáhame vytvoriť komplexný plán pre zadržiavanie dažďovej vody s kalkuláciou nákladov a kvantifikáciu benefitov, ktoré táto aktivita prinesie.

Plán prevencie proti extrémom počasia

Voda niekedy neodteká len bez úžitku, ale aj spôsobuje materiálne škody. Pomôžeme vám pripraviť plán obnovy ktorý vám pomože chrániť sa pred extrémami počasia.

Vládne a komunálne programy obnovy

Ponúkame skúsenosti s tvorbou a manažmentom vládnych a komunálnych programov obnovy.

Zadržaním vody v obciach zlepšíte prostredie a ušetríte

Využitie dažďa v urbárnych zónach

Chcete vedieť koľko z vašej obce odteká vody bez úžitku ročne? Čo dokáže táto voda ak je zadržaná tam kde spadne? Pomôžeme vám pripraviť rozpočet a komplexný plán obnovy na s vykalkulovanou návratnosťou pri tvorbe pracovných príležitostí, zníženia nákladov na kanalizácie, zníženie teploty atď. 

Dažďové záhrady pri školách

Revitalizácia lesov

Viac dreva alebo vyrábať vodu vodu v lese?

Revitalizácia lesov

Ako sa premietnu investície do vodozádržných opatrení v produkcii dreva alebo dokonca v tvorbe vodných zdrojov vo vašich lesoch? Pomôžu investované prostriedky do vodozádržných opatrení pri revitalizácii lesa?