Naša misia

Je takmer isté, že Vy alebo Vaši blízki ste už zažili nejaké extrémne počasie. Zvykli sme si z toho viniť klimatickú zmenu. Za povodne aj  sucho. Za vlny horúčav, za úbytok biodiverzity. Za problémy s dopestovaním potravín, či migráciou. 

Povodne, sucho, horúčavy, strata biodiverzity, potravinová, vodná bezpečnosť, aj migrácia sú spojené s vodou. Preto je logické správne, že prioritne treba hľadať riešenia, ktoré sú spojené s vodou a to celý svet podceňuje. Súčasná civilizácia vodu vníma, ako nerastnú surovinu na jedno použitie. 

Zmenou paradigmy vody má človek príležitosť jediným riešením zvládnuť povodne, sucho, horúčavy, potraviny, biodiverzitu, extrémy počasia aj migráciu.

čo prinášame

WaterHolistic Slovakia rozvinulo riešenie, ktoré v praxi znamená premenu vyschnutej krajiny na šťavnatú zelenú s hojnosťou vody a života.  Bez ohľadu na typ krajiny vieme obnoviť život vo vyschnutej krajine s návratom vody, úrodnosti pôdy, biodiverzity s ozdravením klímy a dokonca aj s prinavrátením strateného dažďa.

Ponúkame konzultácie a služby pri spracovaní návrhov riešení pre Vaše konkrétne územia na individuálnej, komunitnej aj regionálnej úrovni. Ponúkame prípravu  strategických plánov verejných politík, ako obnoviť a uzdraviť klímu na lokálnej, regionálnej aj teritoriálnej úrovni. S partnermi ponúkame aj realizáciu projektov podľa vašich očakávaní s návratnosťou do 10 rokov. 

Spoločnosť WaterHolistic Slovakia vznikla na pozadí viac ako 30 ročných výskumov, vedomostíi a znalostí Michala Kravčíka držiteľa Goldmanovej environmentálnej ceny (www.goldmanprize.org), ktoré boli spísané s kolegami do Novej vodnej paradigmy (Voda pre ozdravenie klímy – www.woterparadigm.org), z ktorej vyplýva jednoduché posolstvo: „Všetko to, čo človek pokazil dokáže napraviť“

Obnova degradovanej pôdy

Medzinárodné skúsenosti

Kompletná revitalizácia území

Biokliatické parky

Z ČOHO ČERPÁME

Prvý projekt ekosystémovej regenerácie poškodenej krajiny vznikol už v roku 1993, ako alternatíva k priehrade na Slovensku. Michal Kravčík s tímom navrhol alternatívne riešenie Blue Alternative, ktorého cieľom bolo vytvoriť vodný zdroj na ekosystémovej regenerácii krajiny.  Toto riešenie tvorby vodných zdrojov sa ukázalo viac ako 10 krát lacnejšie v porovnaní s konvenčným riešením vodnou priehradou.

Získané skúsenosti z projektu Blue Alternative boli tímom Michal Kravčíka ďalej rozvíjané, testované a praktický overované. Z nich vyplýva, že toto riešenie prináša benefity nie len pre získavanie vodných zdrojov, ale aj prevencie pred povodňami, obnovy biodiverzity, ozdravovanie klímy a rozvoja lokálnej ekonomiky.

Tieto poznatky na regionálnej úrovni jedného regiónu v Košiciach potvrdzujú, že takýto model hospodárskeho rozvoja s ozdravovaním klímy je ekonomický návratný a je reálnou cestou a zároveň príležitosťou pre všetky regióny sveta, ktoré trpia nedostatkom vody pre potravinovú, vodnú, klimatickú bezpečnosť a hľadajú riešenia novej perspektívy hospodárskeho rozvoja v prebiehajúcej klimatickej zmene.

Get In Touch

info@waterholistic.com

Čermeľská cesta 24,Košice 04001, Slovakia

Poďme zmeniť planétu spoločne. Začnime hneď

Nečakajme na neisté časy. Myslime globálne, konajme lokálne 🙂